It's time for a new
Adventure

Explore

Loyallıq programı haqqında

Hörmətli istifadəçilər! Xüsusilə Sizin üçün maraqlı loyallıq proqramı tərtib etmişik. Bu proqramla işləyərkən Siz,, maraqlı Beyclər almaqla yanaşı, bonuslar da qazanacaqsınız. Bonusların vasitəsilə Siz portalın xidmətlərini ödəyə və ya tərəfdaşlarımızdan alış-veriş edə bilərsiniz. Bonuslar bütün qeydiyyatdan keçmiş istifadəçilərə aşağıdakı əməliyyatlara görə verilir: aldığınız abunə dəyərinin 1% -i həcmində standart bonus və eyni zamanda tapşırıq üçün ödədiyiniz təkliflərin dəyərinin miqdarı növbəti iş aylarında servisdə fəaliyyətə görə dinamik əlavə bonus: 2-ci ay + standart bonusa 1% 3-cü ay + standart bonusa 3% 4-cü ay + standart bonusa 5% 5-ci ay + standart bonusa 7% 6-cı ay və ondan sonrakı% standart bonus Beləliklə, ümumi maksimal bonus əldə edilən abunələrin və ödənilən təkliflərin dəyərinin 10%-ni təşkil edir. İstifadəçi, ikinci aydan başlayaraq hesabat ayı ərzində AZDO-da 4 və ya daha yüksək qiymət verilmiş 3 (və ya daha çox) tapşırıq yerinə yetirdikdə, dinamik ekstra-bonus alır. 2-ci aydan başlayaraq hesabat ayı ərzində lazımi sayda tapşırıq yerinə yetirilməsə, dinamik ekstra-bonus sıfırlanır.